گل یخی

گل یخی زیبا

گل یخ کوچک بومی آفریقای جنوبی گونه‌ای گوشتی و چند ساله است که در فضای سبز جنوب ایران…